jimarservis.cz

Náhradní plnění

Náhradní plnění a jeho pravidla

Firma JIMAR SERVIS s.r.o. je od vzniku v roce 2017 zaměstnavatel zaměstnávající na chráněných pracovních místech více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Tato skutečnost nás opravňuje dodávat v rámci náhradního plnění výroby nebo služby nebo realizovat zadané zakázky ve smyslu §81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti.

Výhody spolupráce

  • Podpoříte zaměstnávání osob s handicapem
  • Splníte si zákonem stanovený limit náhradní plnění
  • Ušetříte částku, kterou byste bez užitku odvedli státu
  • Spolupráce přináší oboustranný prospěch
  • Pomáháte zaměstnavatelům poskytovat handicapovaným dobré pracovní podmínky
náhradní plnění
úklidové práce

V roce 2012 byla výrazně upravena pravidla novelou zákona č. 435/2004 Sb. o  zaměstnanosti s účinností od 1. 1. 2012. Byl stanoven objem odpovídající 36ti násobku průměrné mzdy za přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením, které může zaměstnavatel celkově odběratelům nabídnout v rámci náhradního plnění.

Dotaz na problematiku náhradního plnění

Přejít nahoru