jimarservis.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s tzv. „GDPR“, tedy Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „nařízení“) Vás informujeme, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění kupní smlouvy s Vámi uzavřené, pro zasílání marketingových sdělení v přiměřeném rozsahu a pro plnění veřejnoprávních povinností správce.

 1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost Jimarservis. s.r.o. Bystrcká 338/24, 624 00 Brno. 

  2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Staňkova 103/18, 602 00 Brno adresa elektronické pošty info@jimarservis.cz telefon 731 325 034.

  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 2. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Vaše osobní údaje může správce dále využít k zasílání marketingových sdělení v přiměřeném rozsahu. Zasílání marketingových sdělení můžete kdykoli ukončit. Více informací o zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu naleznete info@jimarservis.cz

  2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

  3. Správce na svých webových stránkách používá cookies a službu Google Analytics od společnosti Google Inc. za účelem webové analýzy. Informace o Vašem používání této webové stránky, kterou generuje cookie (včetně vaší IP adresy), budou převedeny na server Google v USA a tam budou uloženy. Google tyto informace použije k vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, k přípravě zprávy o aktivitách na webových stránkách pro operátory webových stránek a k poskytování dalších služeb týkajících se užívání webových stránek a internetu. Google také případně předá takové informace třetím stranám, za předpokladu, že je to ze zákona nezbytné, a v rozsahu, v jakém tyto třetí strany takové údaje zpracovávají jménem Google. Google v žádném případě nespojí Vaši IP adresu s jinými údaji ukládanými u Google. Google Inc. je certifikovaný podle Úmluvy mezi EU a USA o ochraně soukromí. Nastavení cookies můžete znemožnit příslušným nastavením ve vašem prohlížeči; avšak upozorňujeme, že v tomto případě možná nebudete moci plně využít všechny funkce této webové stránky. Můžete také znemožnit Google získávání shromážděných údajů a zpracovávání těchto údajů stažením a instalováním příslušného modulu prohlížeče.

 3. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu čtyř let od jejich získání, ledaže po skončení této doby dosud trvají účinky práv a povinností ze smlouvy nebo povinnost archivovat údaje podle příslušných obecně závazných právních předpisů.

 4. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. S výjimkou služby Google Analytics (viz čl. 2.5. výše) nemá správce v úmyslu předat Vaše osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

 5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

  1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

  2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

   Cookies

   Cookies jsou používány v souladu s GDPR a novelou zákona o elektronických komunikacích ze dne 15. 9. 2021.

   Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsob jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o právech subjektu ve vztahu k osobním údajům.

   Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na:

   • zpracování osobních údajů prováděné správcem během používání internetových stránek subjektem, jejichž je správce provozovatelem (internetové stránky)
   • zpracování osobních údajů ze strany správce během plnění smluv s obchodními partnery
   • zpracování osobních údajů při plnění právních povinností správce
   • zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů správce a/nebo jeho obchodních partnerů
   • zpracování osobních údajů prováděné správcem na základě uděleného souhlasu

   Termín cookies označuje malé množství dat, která webový server pošle prohlížeči, který je lokálně uloží. Při každé další návštěvě téhož webu, pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies tak obvykle slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelská nastavení apod.

   Používáme tyto typy Cookies:

   Relační soubory cookie jsou naprosto nezbytné pro správné fungování webových stránek. Tyto soubory cookie zajišťují základní funkce a bezpečnostní prvky webových stránek, a to anonymně.

   Funkční soubory cookie pomáhají provádět určité funkce, jako je sdílení obsahu webových stránek na platformách sociálních médií, shromažďování zpětné vazby a další funkce třetích stran.

   Výkonnostní soubory cookie se používají k pochopení a analýze klíčových výkonnostních ukazatelů webových stránek, které pomáhají poskytovat návštěvníkům lepší uživatelský zážitek.

   Analytické soubory cookie se používají k pochopení interakce návštěvníků s webovými stránkami. Tyto soubory cookie pomáhají poskytovat informace o metrikách počtu návštěvníků, míře opuštění webu, zdroji návštěvnosti atd.

   Marketingové soubory cookie se používají k poskytování relevantních reklam a marketingových kampaní našim návštěvníkům. Tyto soubory cookie sledují návštěvníky napříč webovými stránkami a shromažďují informace pro poskytování reklam na míru.

POKUD SI NEPŘEJETE OD NÁS DOSTÁVAT ŽÁDNÉ DALŠÍ E-MAILY, POŽÁDEJTE O UKONČENÍ ODBĚRU NA EMAILU info@jimarservis.cz

Přejít nahoru